Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

Ένα παγκόσμιο δίκτυο για την κατασκευή μιας ιστορίας

Έχετε μια νέα προσέγγιση GlobalGoals για κοινή χρήση; Ένα παγκόσμιο δίκτυο για την κατασκευή 🌍 ; Μια # ιστορία SDG για να πει 💬 ;
Συμμετοχή στο SDGglobalFest & να γίνετε συνεργάτης δράσης!

Δεν υπάρχουν σχόλια: