Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

International #YouthDay 2018,

 with the theme “Safe Spaces for Youth,” celebrates the role of safe spaces in enhancing the lives of youth. 
🌏👦🏾👧🏼👧🏿🧒🏻🎉
Find out how at http://bit.ly/UN_IYD18 #SafeSpaces4Youth #SDG11
Διεθνές #Youthday 2018, με το θέμα " ασφαλείς χώροι για τη νεολαία," γιορτάζει ο ρόλος των ασφαλών χώρων στην ενίσχυση της ζωής της Νεολαίας.
🌏👦🏾👧🏼👧🏿🧒🏻🎉
Βρες πώς στο http://bit.ly/UN_IYD18 #safespaces4youth #sdg11

Today is Micro, Small and Medium-Sized Entreprises Day!

Today is Micro, Small and Medium-Sized Entreprises Day!
By investing in #MSMEs, we are investing in opportunities for youth and a prosperous future. Today, we celebrate #MSMEday18 to remind us about the importance of supporting next generations’ innovations and businesses.
Find out more: http://www.intracen.org/MSME-day-2018/
http://www.un.org/en/events/smallbusinessday/...
Δείτε περισσότερα
Σήμερα είναι η μικρή, μικρή και μεσαίου μεγέθους ημέρα των επιχειρήσεων!

Επενδύοντας στο #msmes, επενδύουμε σε ευκαιρίες για τη νεολαία και ένα πλούσιο μέλλον. Σήμερα, γιορτάζουμε το #msmeday18 για να μας υπενθυμίσει τη σημασία της υποστήριξης των καινοτομιών και των επιχειρήσεων της επόμενης γενιάς.
Βρείτε περισσότερα: http://www.intracen.org/MSME-day-2018/
http://www.un.org/en/events/smallbusinessday/
#SDGs #GlobalGoals
-0:37
442 προβολές

Passionate about telling stories with data?

Passionate about telling stories with data?
Have ideas about how data journalists & national statistical offices can work together?
@The Brown Institute for Media Innovation and @United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA) Statistics Division are teaming up to organize this competition to support innovative ideas and nurture collaboration for informing the public!
...Δείτε περισσότερα
Παθιασμένος με το να λες ιστορίες με δεδομένα;
Έχετε ιδέες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνεργαστούν οι δημοσιογράφοι και τα εθνικά στατιστικά γραφεία;

Η ομάδα @The brown institute για την καινοτομία των μέσων ενημέρωσης και το τμήμα στατιστικής του τμήματος Οικονομικών και κοινωνικών υποθέσεων της @United (είναι) συνεργάζονται για να οργανώσουν αυτόν τον ανταγωνισμό για να στηρίξουν καινοτόμες ιδέες και να ανατροφή συνεργασία για την ενημέρωση του κοινού!

Υποβάλετε την πρότασή σας μέχρι τις 20 Ιουλίου για να κερδίσετε $ 5,000 & μια πρόσκληση στο #undataforum 2018 τον Οκτώβριο! Λεπτομέρειες: http://bit.ly/2lrCKfn

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

#WorldDrugDay,

On #WorldDrugDay, UNODC Chief @YuryFedotov calls on everyone to #ListenFirst to children and youth as this is the first step to help them grow healthy and safe.
Read full statement here 👉 http://bit.ly/2lpesCW
Στο #worlddrugday, ο αρχηγός της unodc @YuryFedotov καλεί όλους στο #listenfirst στα παιδιά και τη νεολαία καθώς αυτό είναι το πρώτο βήμα για να τους βοηθήσει να αναπτυχθούν υγιείς και ασφαλείς.

Διαβάστε πλήρη δήλωση εδώ 👉 http://bit.ly/2lpesCW

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

We need to build a society that is peaceful,

We need to build a society that is peaceful, inclusive and sustainable, so future generations can meet their needs. 🤗🌍🌳🥗🌊🚰🔆
Learn more about how governments and public institutions are working to accomplish this by following the @UN Public Service Forum on 21-23 June ▶️ bit.ly/UNPSA2018
#UNPSA2018 #SDGs #GlobalGoals #UN4Youth
Πρέπει να οικοδομήσουμε μια κοινωνία που να είναι ειρηνική, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη, ώστε οι μελλοντικές γενιές να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. 🤗🌍🌳🥗🌊🚰🔆

Μάθετε περισσότερα για το πώς οι κυβερνήσεις και τα δημόσια ιδρύματα εργάζονται για να το επιτύχουν αυτό ακολουθώντας το φόρουμ δημόσιας υπηρεσίας @UN στις 21-23 Ιουνίου ▶️ bit.ly/UNPSA2018
#UNPSA2018 #SDGs #GlobalGoals #UN4Youth