Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2008

* Οι νέοι της UNESCO Σερρών*

Παρουσιάσθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού

*Ξε-blog-αρε* που πραγματοποίησε το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Υπουργείο Παιδείας. Πήραν μέρος χιλιάδες νέοι ,μαθητές και σχολεία και οι περισσότεροι επιτυχόντες ήταν από την Β Ελλάδα.

Αυτό το άρθρο ήταν η αφορμή της δημιουργίας του Blog : http://youthforunescoserron.blogspot.com/

* Οι νέοι της UNESCO Σερρών*

Απευθύνεται σ όλους τους νέους του Νομού μας που θέλουν να δώσουν το παρόν σε θέματα που η Unesco προβάλλει και θέλει την καθαρή ματιά τους, την γενικότερη γνώση τους, την κριτική θέση τους, μέσα από το πρόγραμμα της κοινωνία της πληροφορίας που η Unesco έχει επενδύσει .

Θέματα, πολιτισμού, περιβάλλον, ανθρώπινα δικαιώματα, εκπαίδευση, υγεία, βιώσιμη ανάπτυξη και άλλα ,είναι δυνατό να παρουσιάζονται από την πρωτοβουλία που σήμερα ξεκινάμε.

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=1657&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Αποστολή κειμένων για τοποθέτηση στο Blog : serres.for.unesco@gmail.com

Καλή επιτυχία


Για το ΔΣ της Unesco Σερρών

Καίτη Εμμανουηλίδου