Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Οι νέοι χρειάζονται σχετικές δεξιότητες

Young people need relevant skills, knowledge and competencies to help them obtain jobs and establish career paths.
Learn more 👉 bit.ly/2xoOINp
#SDG4 #ILO100
Οι νέοι χρειάζονται σχετικές δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες για να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουν μονοπάτια σταδιοδρομίας.

Μάθετε περισσότερα 👉 bit.ly/2xoOINp
#SDG4 #ILO100

Δεν υπάρχουν σχόλια: