Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018

End extreme poverty. Fight inequality and injustice. Fix climate change. Whoa. Seems like too big of a mission?

End extreme poverty. Fight inequality and injustice. Fix climate change. Whoa. Seems like too big of a mission?
Fear no more! Read the Lazy Person's Guide to Saving the World and find out what YOU can do to achieve the Sustainable Development Goals: http://ow.ly/UlQ9l
Τέλος ακραίας φτώχειας. Καταπολέμηση της ανισότητας και της αδικίας. Διορθώστε την κλιματική αλλαγή. Πω πω. Φαίνεται πολύ μεγάλη αποστολή;

Μη φοβάσαι πια! Διαβάστε τον οδηγό του τεμπέλη για να σώσει τον κόσμο και να μάθει τι μπορείτε να κάνετε για να επιτύχετε τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης: http://ow.ly/UlQ9l

#GlobalGoals #SDGs

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

Do you know that there is a Global Commission on the Future of Work

Do you know that there is a Global Commission on the Future of Work by the International Labour Organization which discusses on how to achieve a #futureofwork that provides decent and sustainable work opportunities for all?
Read their inception report to learn more about:
- the megatrends affecting the world of work today
- the meaning of work for individuals and society...
Δείτε περισσότερα
Γνωρίζετε ότι υπάρχει μια παγκόσμια επιτροπή για το μέλλον της εργασίας από την International Labour Organization η οποία συζητά για το πώς να επιτευχθεί ένα #futureofwork που παρέχει αξιοπρεπείς και βιώσιμες ευκαιρίες εργασίας για όλους;

Διαβάστε την έκθεση έναρξης για να μάθετε περισσότερα για:
- Οι ρύpiανση που επηρεάζουν τον κόσμο της εργασίας σήμερα
- Το νόημα της εργασίας για τα άτομα και την κοινωνία
- Οι τρόποι με τους οποίους η τεχνολογία και οι άλλες τάσεις επηρεάζουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας
- Η οργάνωση της εργασίας και της παραγωγής
- Η διακυβέρνηση της εργασίας
Και περισσότερα εδώ: http://bit.ly/2klKiR1
https://www.facebook.com/UN4Youth/videos/10160027858170290/?t=27

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

UNESCO needs your help to shape Regional Youth SpacesContinuez, ce questionnaire est aussi en français! / Ya viene en Español !]
We want to imagine and design with you, Regional Youth Spaces (RYS). These will enable, facilitate and support young partners and leaders around the world to work on the social and cultural issues that matter to you, and which align with UNESCO’s mandate. We don't intend to 'reinvent the wheel', and so partnering, and building up will be important. We already received some great ideas from the UNESCO 10th Youth Forum, and now we want to widen out our research/planning.

To date UNESCO has not done enough to support both formal and informal networks of young people. We have not challenged ourselves to fully acknowledge and embrace young women and men’s capabilities on sustainable development and peace issues that matter to all of us. With this in mind, UNESCO will be developing / opening up youth spaces in all regions of the world (Regional Youth Spaces – RYS) for an initial period of 4 years (2018-2021). You can find out more about UNESCO’s broad plans to work with Youth in UNESCO’s Operational Strategy on Youth (2014-2021).
What are the initial ideas? 
The objectives of the Regional Youth Spaces (RYS) could be to: 
a. Enable young people to come together at a (sub-)regional level to discuss and address the issues that are most affecting them 
b. Exchange, inspire and interact with each other to discuss and address the issues affecting them 
c. Present inspiring (connected) projects
 d. Scale up innovative projects in the relevant (sub-)region that best address the issues impacting youth 
e. Develop relationships between youth and UNESCO to best tackle local challenges. 

The spaces (intellectual, physical and/or online) are currently funded to operate during a period of 4 years (2018-2021). While they could include different forms of initiatives (events, fora, workshops, trainings, online discussions, dialogue workshops etc.), depending on (sub-)regional contexts, they are likely to combine a set of basic characteristics, namely that: 
a. They are co designed by youth for youth; 
b. They foresee online engagement for youth interaction, besides possible offline engagement; 
c. They are supported through global communications enabling the different initiatives to feed into each other.
Let’s begin… 
We want to hear from you (and your friends - so go ahead to share this survey with them) about your ideas as to what these Regional Youth Spaces should be, and how they could operate. Please think carefully, and don’t feel constrained by what you think a big organization wants to hear.So go ahead and fill in this survey, which will be open until 15 February included. 

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018